Over ons

Wie we zijn

ATS Smart Building Solutions is een Business Unit van A.T.S. nv, het moederbedrijf van ATS Groep. ATS Groep is sinds 2015 een filiaal van de Luminus Groep.

ATS Smart Building Solutions, tot voor kort bekend als BAS, is HVAC-systeemintegrator en biedt zijn klanten oplossingen om de stap te zetten naar slimme gebouwen. Door verschillende technieken in een gebouw met elkaar te laten communiceren, geeft dit een nieuwe dimensie aan de uitbating van een gebouw: 

  • Comfort verbeteren door het meten van alle relevante parameters zoals temperatuur, luchtkwaliteit,…
  • Het nieuwe werken faciliteren
  • Ecologische afdruk verkleinen
  • Energie en andere kosten besparen door een optimale lichtsturing, …

Waar vroeger de rol beperkt bleef tot het uitwerken van een HVAC-regeling, gaat ATS Smart Building Solutions nu ook meedenken met de klant hoe het zijn gebouw op de best mogelijke manier kan automatiseren voor een efficiënte uitbating.

Het gaat om het identificeren van de synergieën tussen de verschillende technieken in een gebouw en die volop te benutten. Op die manier kunnen bedrijven een grote efficiëntieslag maken.

ATS Smart Building Solutions staat voor:

Partnership op lange termijn

ATS Smart Building Solutions denkt conceptueel mee bij het ontwerp van uw installatie. Niet enkel de HVAC-installatie vormt hierin een belangrijk onderdeel, maar alle mogelijke parameters om uw gebouw slim te maken worden in kaart gebracht.

Kwaliteit

ATS Smart Building Solutions werkt enkel samen met vooraanstaande fabrikanten. We kiezen voor meerdere fabrikanten om zo op een merkonafhankelijke manier het beste concept te bepalen voor uw gebouw. Onze experten maken een analyse op maat om uw gebouw zo efficiënt mogelijk te beheren.

ESCO-projecten

De maatregelen om een gebouw duurzamer te maken, kunnen we via ons moederbedrijf Luminus op ons nemen. U als eigenaar van het gebouw betaalt de investering terug met een gedeelte van de besparing die het lagere energieverbruik oplevert. Voor u betekent dit een volledige ontzorging op vlak van technische en juridische knowhow.

Ons team

ATS Smart Building Solutions is een gedreven en jong team dat klaar staat om uw gebouw onder de loep te nemen. Aarzel niet en neem contact op voor een vrijblijvend gesprek.