Spoor2 Hamme

Spoor 2

Spoor2 te Hamme is een volledige nieuwbouw met een technische ruimte.

Klant:Gezel II nv
Eindklant:Spoor2 Hamme
Locatie:Hamme
Uitvoering:2019/2020

Activiteit Spoor2 Hamme

Spoor2 is een maatwerkbedrijf. Dat betekent dat zij aan mensen kansen geven die op de gewone arbeidsmarkt niet aan de slag kunnen. Ze leiden hen op, leren hen teamwerk ervaren en brengen hen een werkritme bij. Het doel is hun werknemers te laten doorstromen naar de reguliere economie.

Spoor2 gelooft dat mensen kansen moeten krijgen. Ook een tweede kans als dat nodig is. Vandaar hun slogan: “Durven, doen en groeien”.

Beschrijving project:

De gebouwtechnieken worden aangestuurd via Synco IC van Siemens.
Synco IC is een op web gebaseerd toegang systeem voor eenvoudige en veilige bediening en bewaking van de installatie, dit ter plaatse of op afstand.

De ruimtetemperatuur wordt geregeld door een RDG160KN thermostaat op KNX en gaat over naar veilig bedrijf bij het openen van een raam, dit om geen energie te verspillen.

De warmte- en koude-aanvoer worden voorzien door een warmtepomp met een +/- bufferopslag.

De verse lucht wordt voorzien door luchtgroepen met recuperatie en DX-batterij/warmtepomp die lucht verwarmen of koelen op een basistemperatuur.

De nachtkoeling zorgt dat het gebouw afgekoeld wordt in de warme periodes door geen energie te verbruiken, maar door ramen en luiken open te sturen.

Warmtepompboilers zorgen voor het warme water.

Samenwerking

Dit project is uitgevoerd in samenwerking met Gezel II nv en onze afdeling Electrical Panels

Ready for your smart building?

Contacteer ons voor een vrijblijvend gesprek.